top of page

Begeleiding

(Christelijke) Integratieve Coaching

Als mens ben je een samenhangend geheel van lichaam, geest en ziel in relatie tot je omgeving, God en de wereld. Al deze aspecten beïnvloeden elkaar. Jij bent een unieke samenhang van deze aspecten. In mijn gesprekken vind ik het belangrijk om af te stemmen op deze specifieke aspecten, hierop aan te sluiten en ruimte te geven voor jouw verhaal. Samen met jou wil ik bewustwording creëren op wat er bij jou van binnen speelt. Daarbij kan het inzetten van ervaringsoefeningen en lichaamsgerichte oefeningen helpen om erkenning te geven aan de dingen die er van binnen bij jou spelen. Dit geeft vaak ruimte voor (onderdrukte) verlangens en wensen. Van daaruit kun je weer stappen zetten om te gaan groeien. Bij dit proces help ik je graag op een manier die  aansluit bij jou.

brug optie 2.png

Psychosociale begeleiding bij fysieke beperkingen

Het leven met een (chronische) beperking is heel ingrijpend en het is lastig om een goede balans te vinden tussen wat je wilt en wat je kunt. Of het nu pijn, vermoeidheid of verminderde mobiliteit is, het zorgt voor een verlies in je dagelijks leven. In mijn begeleiding sta ik stil bij de verwerking van dit verlies. Samen gaan we op zoek naar hoe je vorm kunt geven aan dit verlies en hoe je ruimte kunt maken voor de emoties die hierbij naar boven komen. Wanneer er voldoende aandacht is voor deze emoties kan er ook ruimte ontstaan voor je behoeften, wensen, verlangens en waarden en hoe je hier opnieuw invulling aan kunt geven met je (chronische) beperking.

 

Een chronische beperking heeft invloed op verschillende gebieden. In de begeleiding kan er ook aandacht zijn voor de invloed die het heeft op je sociaal functioneren. We staan stil bij de vraag hoe je sociale omgeving omgaat met je beperkingen en hoe je dit zelf ervaart. Daarbij onderzoeken we hoe jij hiermee om kunt leren gaan. Hier begeleid ik je bij door je te bevragen op je behoeften, deze te laten ervaren en praktische vaardigheden mee te geven. Het is mogelijk om een naaste in 1 van de gesprekken mee te nemen.

Welke thema’s binnen de psychosociale begeleiding centraal staan bepaal jij. Ik sluit hierbij aan om je optimaal te begeleiden in je proces.

bottom of page